Thi công công trình tại Lô 1 - C22 khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Lô 1 - C22 khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Đơn vị Sàn Như Ý đã thi công toàn bộ mặt bằng phào sàn đúng tiến độ