Đơn vị sàn NHƯ Ý thi công Sàn gỗ ngoài trời và giàn hoa cho căn hộ tầng 6 PARKSON khu B Lê Hông Phong

Đơn vị sàn NHƯ Ý thi công Sàn gỗ ngoài trời và giàn hoa  cho căn hộ tầng 6 PARKSON khu B Lê Hông Phong  

Chúng tôi đã bàn giao đúng thời gian cho gia chủ.