Đơn vị sàn Như Ý đã thi công toàn bộ mặt bằng phào sàn theo đúng tiến độ cho Lô 1 - C22 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Đơn vị sàn Như Ý đã thi công toàn bộ mặt bằng phào sàn theo đúng tiến độ cho  Lô 1 - C22 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng