Sàn gỗ Như Ý thi công tại chùa Liên Hoa Phát Tạng tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Chùa Liên Hoa Phát Tạng tại Thuỷ Nguyên đã tin tưởng và mời Sàn Gỗ Như Ý đến thi công công trình tại chùa. 

Chúng tôi đã hoàn toàn đáp ứng được sự tin tưởng của nhà chùa, công trình thi công đúng yêu cầu và hoàn thành trong thời hạn đề ra.

Sàn Gỗ Như Ý - Chuyên nhận thi công: Các vách trang trí và bán buôn bán lẻ các tấm nhựa lam sóng các loại cắt dài.

Theo yêu cầu của quý khách hàng.

Hotline: 0983 064 763