Sàn gỗ Như Ý thi công sàn gỗ Việt tại tòa nhà Htower 197 Văn Cao, Hải Phòng

Sàn gỗ Như Ý thi công sàn gỗ Việt tại tòa nhà Htower 197 Văn Cao, Hải Phòng.

Đây là tòa nhà dành cho các chuyên gia Hàn Quốc lưu trú tại Hải Phòng

Sàn gỗ Như Ý rất vinh dự được thi công công trình này.